Publicerad: 24 augusti 2018

Fråga och svar

7. Arbete på hemmaplan

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 3.

Vad ska vi uppnå?

  • Plan för hur genomförda förbättringar ska förvaltas och vidareutvecklas i organisationens ordinarie system för styrning, ledning och uppföljning.
  • Plan för att säkerställa att organisationens alla verksamheter ger likvärdig och bra service, bemötande och resursfördelning till olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.
  • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

  • Involvera fler delar av organisationen.
  • Använd lärdomar från benchmarkingen och fortsätt det systematiska förbättringsarbetet.

Material

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot