Publicerad: 24 augusti 2018

Fråga och svar

8. Resultatredovisning och spridning

Den sista samlingen syftar till att inspirera nya organisationer till att starta arbete med jämställdhetsintegrering och/eller att ta del av de andra organisationernas resultat om programmet har omfattat flera kluster av benchmarkingorganisationer.

Vad ska uppnås?

  • Presentation av resultat av förbättringsarbete med jämställdhetsintegrering.
  • Bli modell eller mentor i benchmarking för nya organisationen som vill samarbeta för jämställdhetsintegrerad ledning och styrning.
  • Vad som ska uppnås beror också på syftet och målgrupp för konferensen. Målgruppen kan vara andra verksamheter i den egna organisationen, eller andra organisationer på regional eller nationell nivå och syftet kan vara spridning och information eller uppstart av ny benchmarking.

Förberedelser inför konferensen

  • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
  • Förbered en systematisk beskrivning av tillvägagångssättet och resultaten av förbättringsarbetet så att resultatet kan överföras till andra organisationer.
  • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.
  • Ta beslut om ni kan vara mentor/modell i nästa benchmarkingomgång.
  • Skicka slutrapport till SKL.

Material

Mall för slutrapport (Word, öppnas i nytt fönster)

Mall för resultatredovisning (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Film: Modellkommunernas resultatkonferens i maj 2018

När blir vi modellkommun/modellregion?

En modellkommun är en kommun som har jämställdhetsintegrerat sina system och processer för ledning och styrning. Det innebär att de viktigaste framgångsfaktorerna är på plats och att tillvägagångssättet för att jämställdhetsintegrera kan systematiseras och överföras till andra.

Det finns ingen certifiering eller extern prövning för att bli modell, utan bedömningen utgår från organisationens egen självskattning. När ni anser att ni inte har kvar någon 1:a och skattar er på 3 på fler än hälften av punkterna på checklistan är ni kanske mogna för att vara modellorganisation!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot