Publicerad: 7 augusti 2017

Nätverk för jämställdhet och kvinnofridsarbete

Nätverk är en viktig del i SKL:s arbete för att stödja medlemmarnas arbete med jämställdhet och kvinnofrid. Vi vill bygga relationer och skapa förutsättningar för att lära av varandra och göra medlemmarna delaktiga i förbundets verksamhet.

Jämställdhetsnätverket

Nätverket är öppet för jämställdhetsstrateger, centrala kontaktpersoner för jämställdhet och andra som arbetar med jämställdhet inom kommuner, landsting och regioner. 

På nätverksträffar och mötesplatser på nätet finns möjlighet att utbyta erfarenhet, kunskaper och information, samt ta del av förbundets arbete med jämställdhetsfrågor.

För medlemskap i nätverket, mejla reko@skl.se.  

Kvinnofridsnätverket

Nätverket är öppet för centrala kontaktpersoner som arbetar mot mäns våld mot kvinnor inom kommuner, landsting och regioner.

Kvinnofridsnätverket är ett forum som syftar till att erbjuda medlemmarna erfarenhets- och kunskapsutbyte kring hur andra organiserar sitt lokala kvinnofridsarbete. Nätverket syftar också till att främja utbyte av tips och idéer och bidra till kontaktskapande och ökad samordning i kvinnofridsarbetet.

För medlemskap i nätverket, mejla lena.gronros@skl.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot