Publicerad: 4 oktober 2018

Nätverk för jämställdhet

Nätverk är en viktig del i SKL:s arbete för att stödja medlemmarnas arbete med jämställdhet. Vi vill bygga relationer och skapa förutsättningar för att lära av varandra och göra medlemmarna delaktiga i förbundets verksamhet.

Jämställdhetsnätverket

Nätverket är öppet för jämställdhetsstrateger, centrala kontaktpersoner för jämställdhet och andra som arbetar med jämställdhet inom kommuner, landsting och regioner. 

På nätverksträffar och mötesplatser på nätet finns möjlighet att utbyta erfarenhet, kunskaper och information, samt ta del av förbundets arbete med jämställdhetsfrågor.

För medlemskap i nätverket, mejla magnus.jacobson@skl.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot