Publicerad: 4 december 2017

Nätverk för jämställdhet

Nätverk är en viktig del i SKL:s arbete för att stödja medlemmarnas arbete med jämställdhet. Vi vill bygga relationer och skapa förutsättningar för att lära av varandra och göra medlemmarna delaktiga i förbundets verksamhet.

Jämställdhetsnätverket

Nätverket är öppet för jämställdhetsstrateger, centrala kontaktpersoner för jämställdhet och andra som arbetar med jämställdhet inom kommuner, landsting och regioner. 

På nätverksträffar och mötesplatser på nätet finns möjlighet att utbyta erfarenhet, kunskaper och information, samt ta del av förbundets arbete med jämställdhetsfrågor.

För medlemskap i nätverket, mejla reko@skl.se.  

Kvinnofridsnätverket

Nätverket för kvinnofrid

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot