Publicerad: 24 maj 2018

Jämställdhetsutbildningar 2018

Nu kan du anmäla dig till två utbildningar som handlar om jämställdhet.

Leda och styra för hållbar jämställdhet

20-21 november 2018

Leda och styra för hållbar jämställdhet är en utbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete för politiker och chefer, samt anställda som arbetar på strategisk nivå med uppföljning och utveckling.

Anmäl dig till utbildningen

Utbildning i jämställdhetsanalys

28-29 november 2018

Hur vet vi att verksamheten svarar mot både kvinnors och mäns behov och prioriteringar? Eller att offentliga resurser fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Jämställdhetsanalys är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet.

Anmäl dig till utbildningen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot