Publicerad: 29 april 2015

SKL i EU-parlamentet inför Internationella kvinnodagen

SKL arrangerar tillsammans med CEMR ett seminarium i EU-parlamentet under den internationella kvinnodagen.

Eventet kallas ”Gender Equality - local actions bringing real change”. Syftet är att väcka uppmärksamhet för det lokala och regional jämställdhetsarbetet i Europa, CEMR:s jämställdhetsdeklaration samt SKL:s arbete med Program för hållbar jämställdhet (HåJ). Det är också i samband med att den svenska finansieringen av CEMR:s Observatory avslutas.

EU-parlamentariker, FEMM-utskottets ledamöter (Utskottet för jämställdhet och kvinnors rättigheter) och andra EU-institutioner har bjudits in.

Seminarium Gender Equality, local actions bringing real change

Referat från seminariet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot