Publicerad: 2 juni 2015

Publikationer jämställdhet

Jämställdhet är ett kunskapsområde. I samverkan med medlemmarna publicerar SKL rapporter, vägledningar, skrifter och handledningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete. Material som inte finns i SKL:s webbutik listas här.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling (2011)

Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga?

Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur

Boken finns också översatt till engelska:

Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations, Studentlitteratur

Magasin Hållbar Jämställdhet (2010)

Program för Hållbar Jämställdhet hette den omfattande satsning på jämställdhetsintegrering som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting med statlig finansiering 2008-2013. Magasin Hållbar Jämställdhet berättar om arbetet under de första tre åren, 2008-2010.

Magasin Hållbar Jämställdhet (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot