Publicerad: 29 april 2015

Utbildning i jämställdhetsanalys

Sjuan är en metod för att analysera könsskillnader i verksamheten. Till metoden har SKL tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas lokalt.

Könsuppdelad statistik kan synliggöra skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en annan utmaning. Sjuan är en enkel metod för att analysera siffrorna.

Målgruppen för utbildningen är handläggare, verksamhetsutvecklare och andra som har i uppdrag att analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder. I materialet ingår också en handledning för utbildare.

Utbildningen finns för tre områden: Barn och utbildning, Samhällsplanering samt Social omsorg.

Materialet är publicerat på webbportalen Jämställ.nu, som drivs gemensamt av SKL, Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen och VINNOVA.

Metod och utbildning för jämställdhetsanalys, Jämställd.nu

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot