Publicerad: 6 oktober 2015

Tips och material för utställningen Hon, hen och han

Här har vi samlat tips och material från kommuner som lånat utställningen, för att nya låntagare ska få ut så mycket som möjligt av den.

Tips för en lyckad utställning

Tänk igenom syftet

Klara ut varför ni vill låna utställningen, dvs. vad den ska fylla för syfte, eftersom det påverkar vilken lokal ni bör välja, hur ni ska marknadsföra utställningen och vilken typ av kringaktiviteter och material som ni kan behöva planera för.

  • Vänder ni er i första hand till kommunens medarbetare för att höja deras kunskap och medvetenhet, eller är det kommunens invånare som är primär målgrupp?
  • Ingår utställningen i ett pågående jämställdhetsarbete eller är visningen en engångsinsats?
  • Vill ni informera om kön, genus och jämställdhet i allmänhet, eller vill ni ta chansen att lyfta ert eget jämställdhetsarbete också?

Planera i god tid

Tillsätt en arbetsgrupp som planerar visningen i god tid. Det finns mycket att göra för att maximera nyttan av utställningen och det behövs någon som ansvarar för arbetet med bokningar, marknadsföring och andra aktiviteter.

Se till att utställningen blir känd

Marknadsföringen är viktig. Sprid information i alla kanaler: nätverk, Facebook, webbplats, intranätet, APT, affischera på stan eller på kommunens anslagstavlor etc. Ordna gärna en pressvisning i samband med invigningen.

Ett sätt att få fler besökare är att visa den i anslutning till något annat evenemang, eller att lägga den centralt, t.ex. i huvudbiblioteket eller Folkets hus.

Arrangera gärna kvällsaktiviteter där ledande politiker kan finnas på plats för att prata om kommunens jämställdhetsarbete.

Involvera cheferna

Utställningen kan marknadsföras internt som en utbildningsinsats för medarbetarna. Involvera cheferna så att de kan skapa förutsättningar för sina medarbetare att gå och se utställningen, t.ex. i samband med en APT. Det gäller förstås i ännu högre grad om ett besök på utställningen är tänkt att vara obligatoriskt för alla medarbetare – det måste komma från chefen.

Om ni vill ha dit alla skolklasser, måste det komma från rektor.

Visa upp ert eget jämställdhetsarbete

Vill ni visa upp ert eget jämställdhetsarbete? I utställningen finns en tv-skärm som är avsedd för bildspel eller filmer som låntagaren själv tagit fram. Men tänk på hur denna del blir placerad i lokalen. Utställningen är stor, det är många delar att gå igenom, och är man där i anslutning till APT eller med en skolklass kanske tiden inte räcker till för att se alla delar.

Ge en bra inramning

Gör kringarrangemang runt utställningen i lokalen, t.ex. ett bokbord med genustema om ni visar utställningen på biblioteket.

Personal som ska bemanna utställningen behöver ha grundläggande kunskap om kön, genus och kommunens eget jämställdhetsarbete för att kunna svara på frågor och guida besökare genom utställningen.

Aktivera besökarna

Få igång diskussioner på till exempel intranätet och skicka med frågor och material i förväg så att de som går utställningen kan ta med sig detta.

Ta fram diskussionsfrågor eller annat material som t.ex. skolor eller arbetsplatser kan använda sig av i samband med att de besöker utställningen. (Eller använd befintligt material, se nedan.)

Vässa visningarna

Vid visningarna är det bra att utgå från statistiken. Blanda att tala allmänt om jämställdhet och om kommunens eget jämställdhetsarbete.

Vid visningar bör det vara mindre grupper, max 15 personer, för att skapa en levande diskussion.

Försök hitta ett system för att räkna antal besökare, så ni kan följa upp aktiviteten i efterhand.

Ge besökarna möjlighet att reagera på utställningen, till exempel genom att lägga fram en gästbok eller en ”synpunktslåda”, så ni kan fånga upp hur utställningen tagits emot. Personal på plats kan också ha i uppdrag att föra en logg där de antecknar frågor och synpunkter från besökarna.

Stödmaterial

Jönköpings kommun har tagit fram reflektionskort, quiz och fördjupningsmaterial kring Hon, hen och han, som du kan ladda ner via länkarna nedan. (Den Normstorm som nämns i materialet är en utställning som Jönköping själva kompletterade SKL:s vandringsutställning med. Den finns alltså inte med i Hon, hen och han.)

Reflektionskort till Hon, hen och han

Instruktion till utställningen och reflektionskorten

Quiz om Hon, hen och han

Fördjupningsmaterial kring Hon, hen och han

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot