Publicerad: 17 september 2019

Kurser och konferenser, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

SKL har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter
För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKL en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Lokal utbildning i mänskliga rättigheter
SKL erbjuder utbildningsdagar till er som vill säkerställa de mänskliga rättighetrna i politik och verksamhet. Utifrån ert syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.

Grundläggande presentation om mänskliga rättigheter
SKL har tagit fram en grundläggande presentation om mänskliga rättigheter för dig som arbetar i kommun och region. Du som tjänsteperson eller förtroendevald kan till exempel använda presentationen vid gruppdiskussioner eller för utbildning på hemmaplan.

Utbildningsprogram för strateger inom mänskliga rättigheter
SKL bjuder in strateger, utvecklingsledare eller liknande att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter (MR). Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens, landstingets eller regionens arbete med MR.

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek
Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot