Publicerad: 4 oktober 2018

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Kommuner, landsting och regioner har ett viktigt ansvar.

SKL arbetar med att stödja kommuner, landsting och regioner med att utveckla kvinnofridsarbetet. Vi arbetar också för att tidigt våldsförebyggande arbete ska uppmärksammas mer och få ökade resurser.

Du som arbetar med kvinnofridsfrågor i kommun, landsting och region är alltid välkommen att vända dig till SKL för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Nationell kvinnofridskonferens 2018

29–30 maj 2018 hölls konferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" om ny forskning och konkreta arbetssätt på våldsområdet. Konferensen arrangerades av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och 20 myndigheter ingår. Delar av konferensen sändes live och kan ses i efterhand.

Filmer från konferensen Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Om konferensen, intervjuer med föreläsare och länkar till material

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet, ladda ner eller beställ rapporten

SKL:s rapport ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet - en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner” ger en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner. Dessa kommuner har lyckats bättre än andra (enligt Öppna jämförelser 2015, stöd till brottsoffer).

Rapporten är tänkt att ge stöd och inspiration till kommuner som vill utveckla och förbättra sitt arbete. Den avslutande delen av rapporten ger konkreta tips på hur yrkesroller och organisation kan utvecklas på kvinnofridsområdet.

Intressebevakning

SKL bevakar medlemmarnas intressen på området, bland annat genom kontakter med departement och nationella myndigheter. SKL är också en viktig remissinstans.

Vi ingår i flera nätverk med statliga myndigheter. Bland annat Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid och nätverket om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket hedersrelaterat våld och förtryck

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot