Publicerad: 29 november 2017

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Kommuner, landsting och regioner har ett viktigt ansvar.

SKL arbetar med att stödja kommuner, landsting och regioner med att utveckla kvinnofridsarbetet. Vi arbetar också för att tidigt våldsförebyggande arbete ska uppmärksammas mer och få ökade resurser.

Du som arbetar med kvinnofridsfrågor i kommun, landsting och region är alltid välkommen att vända dig till SKL för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet, ladda ner eller beställ rapporten

SKL:s rapport ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet - en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner” ger en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner. Dessa kommuner har lyckats bättre än andra (enligt Öppna jämförelser 2015, stöd till brottsoffer).

Rapporten är tänkt att ge stöd och inspiration till kommuner som vill utveckla och förbättra sitt arbete. Den avslutande delen av rapporten ger konkreta tips på hur yrkesroller och organisation kan utvecklas på kvinnofridsområdet.

SKL:s nätverk för kvinnofrid

SKL har ett nätverk för personer i kommuner, landsting och regioner som arbetar för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Nätverket erbjuder medlemmar aktuell information och omvärldsbevakning, erfarenhets- och kunskapsutbyte, stöd i verksamhetsutveckling och syftar till ökad samordning i kvinnofridsarbetet.

Kvinnofridsnätverket

Intressebevakning

SKL bevakar medlemmarnas intressen på området, bland annat genom kontakter med departement och nationella myndigheter. SKL är också en viktig remissinstans.

Vi ingår i flera nätverk med statliga myndigheter. Bland annat Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid och nätverket om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket hedersrelaterat våld och förtryck

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot