Publicerad: 11 september 2019

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKL stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKL har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus.

Det här gör SKL inom kvinnofridsområdet:

  • Ger stöd och råd till kommuner och regioner
  • Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Bevakar kommuner och regioners intressen
  • Samverkar med myndigheter

SKL ingår även i nationella nätverk på kvinnofridsområdet:

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket hedersrelaterat våld och förtryck

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot