Publicerad: 1 juni 2016

Kunskapsstöd

Ett flertal nationella myndigheter har i uppdrag att ge kunskapsstöd till kommuner, landsting och regioner. SKL samverkar med dessa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK vid Uppsala universitet är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Centrumet arbetar på regeringens uppdrag med metodutveckling, utbildning, information, kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov och stöd till våldsutsatta kvinnor.

NCK har under åren 2016-2018 i särskilt uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet avseende våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsvarande stöd till landstingen på regional nivå.

Webbstöd för kommuner

Länsstyrelserna och NCK har tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner.

Webbstöd för kommuner, NCK

Kunskapsbanken, NCK

Länsstyrelsen Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen och har ett nationellt kompetensteam som samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning?

Ring telefonnummer: 010-223 57 60. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Information för yrkesverksamma, Hedersförtryck

Socialstyrelsens nationella kompetensstöd

Socialstyrelsen har som kunskapsmyndighet ett övergripande ansvar för kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens område. Socialstyrelsen har i uppdrag att ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt till arbetet med våldsutövare.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete för att stöd och hjälp till brottsoffer, anhöriga samt våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska förbättras:

Våld- och brottsrelaterade frågor, Socialstyrelsen

NCK får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet avseende våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsvarande stöd till landstingen på regional nivå.

Tillsammans ska de ta fram en plan för hur stödet till landsting kan användas för att främja kvalitetsutveckling och kompetens inom området. Planen ska även innehålla förslag om hur tandvården kan inkluderas både när det gäller folktandvården och privattandvården.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot