Publicerad: 7 maj 2018

Kunskapsstöd för arbete inom kvinnofrid

Flera nationella myndigheter har i uppdrag att ge kunskapsstöd till kommuner, landsting och regioner. SKL samverkar med dessa myndigheter.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken - samlad kunskap för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid har under 2016-2018 i uppdrag att ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet gällande våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsvarande stöd till landstingen på regional nivå.

NCK ett kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Centrumet arbetar med metodutveckling, utbildning, information, kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Webbstöd

Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och NCK har tillsammans utvecklat olika sorters webbaserade och lättillgängliga metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och landstings och regioners arbete inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbstöd för kommuner, NCK

Webbstöd för vården, NCK

Infogeneratorn - information om våld i nära relationer på 24 olika språk

Länsstyrelsen Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen och har ett nationellt kompetensteam som samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning?

Ring telefonnummer: 010-223 57 60. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Information för yrkesverksamma, Hedersförtryck

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsens nationella kompetensstöd

Socialstyrelsen har som kunskapsmyndighet ett övergripande ansvar för kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens område. Socialstyrelsen har i uppdrag att ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt till arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsens arbete för att stöd och hjälp till brottsoffer, anhöriga samt våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska förbättras:

Våld- och brottsrelaterade frågor, Socialstyrelsen

NCK får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet avseende våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsvarande stöd till landstingen på regional nivå.

Tillsammans ska de ta fram en plan för hur stödet till landsting kan användas för att främja kvalitetsutveckling och kompetens inom området. Planen ska även innehålla förslag om hur tandvården kan inkluderas både när det gäller folktandvården och privattandvården.

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot