Publicerad: 26 augusti 2019

SKL:s kvinnofridsnätverk

SKL har ett nätverk för dig som arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i kommuner och regioner. Syftet är att ge stöd kring nationella frågor och utvecklingsbehov, samt underlätta samordning och utbyte av kunskap.

Som medlem i nätverket har du tillgång till ett webbforum där du får löpande aktuell information och kan dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet. SKL bjuder också in nätverket till träffar kring olika teman en gång per termin.

SKL använder nätverket för att föra dialog, fånga upp behov och tillvarata intressen hos sina medlemmar. SKL har samordnat nätverket sedan 2008. I dagsläget har nätverket närmare 500 medlemmar.

Gå med i nätverket

Vill du bli medlem i kvinnofridsnätverket? Mejla en förfrågan till Therese Dovrin.

therese.dovrin@skl.se

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot