Publicerad: 28 november 2017

Kvinnofridsnätverket

SKL har ett nätverk för kvinnofrid för kontaktpersoner i kommuner, landsting och regioner som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nätverket syftar till utbyte av erfarenheter, kunskap och bidra till ökad samordning i kvinnofridsarbetet.

Medlemmarna i nätverket har möjlighet att löpande samverka, utbyta tips och idéer och få aktuell information i ett webbforum. Fysiska träffar sker två gånger per år.

SKL använder nätverket för dialog, och det hjälper oss att fånga in behov och tillvarata intressen. SKL har samordnat nätverket sedan 2008.

Gå med i nätverket för kvinnofrid

Vill du bli medlem? Kontakta oss genom att mejla reko@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot