Publicerad: 27 februari 2018

Kvinnofridsnätverket

SKL har ett nätverk för kvinnofrid för kontaktpersoner i kommuner, landsting och regioner som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nätverket syftar till att ge stöd kring aktuella nationella frågor, förändringar och framtida utvecklingsbehov, samt främja erfarenhets- och kunskapsutbyte och ökad samordning i kvinnofridsarbetet.

Medlemmarna i nätverket har möjlighet att löpande samverka, utbyta tips och idéer och få aktuell information i ett webbforum. Fysiska träffar sker två gånger per år.

SKL använder nätverket för dialog, och det hjälper oss att fånga in behov och tillvarata intressen. SKL har samordnat nätverket sedan 2008.

Gå med i nätverket för kvinnofrid

Vill du bli medlem? Kontakta oss genom att mejla reko@skl.se

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot