Publicerad: 6 februari 2019

SKL:s kvinnofridssatsning

2018–2020 gör SKL en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelse om stärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL:s kvinnofridssatsning har fem mål:

  1. Stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå
  2. Bättre systematisk uppföljning och analys
  3. Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten
  4. Stärkt kvinnofridsarbete i hälso- och sjukvården
  5. Stärkt våldsförebyggande arbete med fokus förskola och skola

Förstärkning i länen

I satsningen ingår en förstärkning av de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS).

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

RSS finns i varje län och arbetar med verksamhetsstöd, kunskapsutveckling, evidensbaserad praktik och implementering av nya metoder. Att stärka RSS tror SKL kan snabba på utvecklingen.

Genom SKL:s kvinnofridssatsning har RSS möjlighet att tillsätta tjänster motsvarande en halvtid inom kvinnofridsområdet. Syftet är att RSS ska sprida kunskap och stödja utveckling i länens kommuner och landsting. RSS ska arbeta med mål 1 och 2, men kan också välja att arbeta med övriga eller egna mål utifrån behov.

Forskning om våldsförebyggande arbete i skolan

Stockholms universitet ska på SKL:s uppdrag utvärdera svenska skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in violence prevention, MVP. Syftet är att stödja skolor som redan har eller vill starta ett våldsförebyggande arbete.

Metoden Mentors in violence prevention, MVP

Stöd och resurser på SKL

Hos SKL finns en projektgrupp som arbetar med mål 1–5 och som ger stöd till medlemmar.

Kontaktuppgifter projektmedarbetare SKL:s kvinnofridssatsning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot