Publicerad: 1 februari 2019

Våldsförebyggande arbete

Tidigt våldsförebyggande arbetet behöver utvecklas och ges ett ökat fokus.

Det kan handla om att arbeta med att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld och insatser som riktar sig till den breda allmänheten, till avgränsade geografiska områden, till en viss åldersgrupp eller till ett visst kön.

Arbetet mot våld i nära relationer består för närvarande och för de allra flesta främst av reaktiva insatser, det vill säga ett ingripande när våld redan är ett faktum. Detta är absolut också ett våldsförebyggande arbete, men för att uppnå visionen om kvinnofrid krävs tidigt våldsförebyggande insatser.

Efterfrågan är stor hos kommuner, landsting och regioner och stödet för arbetet behöver utvecklas ännu mer. SKL anser att staten i framtiden behöver avsätta resurser för våldförebyggande arbete och forskning kring detsamma.

Tidig upptäckt av våldsutsatta eller våldsbenägna

Ett viktigt våldsförebyggande arbete är att tidigt upptäcka personer som är våldsutsatta eller våldsbenägna. Personal inom kommun och landsting möter dagligen eller regelbundet våldsutsatta barn och vuxna. Detta ger kommuner, landsting och regioner en unik möjlighet att uppmärksamma våldet och erbjuda stöd, skydd och behandling.

Hälso- och sjukvården samt tandvården är centrala aktörer för tidig upptäckt av kvinnor och barn utsatta för våld. Våld i nära relationer finns som en bakomliggande orsak till sjukskrivningar och frånvaro från arbetet. Det är viktigt att personer som utsätts för våld fångas upp så tidigt som möjligt. SKL anser att rutiner, stöd och vägledning för att ställa frågor om våldsutsatthet behöver utvecklas och spridas till hälso-, sjukvård- och tandvårdspersonal.

SKL arbetar för att integrera jämställdhetsperspektiv och arbete mot våld i nära relationer i landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Jämställd sjukskrivning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot