Publicerad: 25 maj 2016

Värna kvinnojourerna

Kvinnojourerna är viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd. SKL vill värna de ideella organisationernas viktiga arbete och särart. Kvinnojourerna har drygt 30 års arbete, erfarenhet och kunskap bakom sig i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts för våld.

SKL har i uppdrag att verka för att kvinnojourernas verksamhet i kommunerna ska undantas från upphandling. En viktig del av Välfärdsutredningens uppdrag är att se över möjligheten att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling. SKL finns representerade med en expert i utredningen och arbetar för ett lagändringsförslag i frågan.

Välfärdsutredningen, Regeringen

SKL arbetar med att utveckla modeller för långsiktigt hållbara relationer mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer.

Samverkan med civilsamhället

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot