Publicerad: 10 januari 2017

Metodstöd i det systematiska arbetet för mänskliga rättigheter

SKL har tillsammans med ett antal medlemmar varit delaktiga i att ta fram olika metodstöd för att ge stöd till kommuner, landsting och regioner i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter.

Vägledning för jämlik styrning och ledning

Vägledningen beskriver hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Den är framtagen för er som arbetar på övergripande styr- och ledningsnivå men vill även inspirera till utvecklingsarbete på verksamhetsnivå- och arbetsplatsnivå. Den har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner, landsting och regioner

Omsätta vägledningen i praktisk handling

Åtta kommuner, landsting och regioner har under SKL:s ledning genomfört ett utvecklingsarbete för att omsätta vägledningen i praktisk handling.

Vägledning för jämlik styrning och ledning samt utvecklingsarbete

Interaktivt utbildningsmaterial - Välj rätt

Göteborgs stad har gjort ett interaktivt utbildningsmaterial för mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Utbildningsmaterial: Välj rätt

Joined up governance for fundamental rights

Ett verktyg för att tillgodose mänskliga rättigheter

EU-myndigheten Fundamental Rights Agency (FRA) har tagit fram ett webbaserat verktyg om hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå och hur man kan samverka med andra samhällsnivåer.

Verktyget bygger på erfarenheter från hela Europa och i Sverige har de hållits fokusgrupper i Huddinge kommun, Sundsvalls kommun och Västra Götalandsregionen. Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat och arbetet med program för hållbar jämställdhet (HÅJ) har utgjort ett svenskt nationellt exempel.

Handledning: Att göra rättigheter till verklighet, svenska (PDF, nytt fönster)

Använda webbverktyget: Joining up fundamental rights (engelska)

Kort information om verktyget (engelska)

Goda exempel

Under 2009-2012 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting ett utvecklingsprojekt för kommuner och landsting som ville utveckla ett mer systematiskt arbete för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Projektet tog fram goda och varierande exempel.

Mikael Spång, Malmö högskola, följde projektet och tog i samarbete med deltagarna fram en sammanställning över kommunernas och Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.

Sammanställning: exempel och reflektioner arbete med MR  (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot