Publicerad: 24 oktober 2017

Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter i Sverige

Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter, NNMR, är ett nätverk av tjänstemän som har som uppdrag i sitt arbete att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering.

Utveckla metoder, utbyta idéer och erfarenheter

Nätverket syftar till att deltagarna ska utveckla metoder och utbyta idéer och erfarenheter för att främja mångfald och tillvaratagandet av mänskliga rättigheter. Nätverket ska också bidra med kunskapsspridning till andra intresserade. Det kan vara kollegor i kommuner och övrig offentlig sektor men också till det privata näringslivet.

Deltagare i nätverket

Deltagare i nätverket är kommuner, landsting, länsstyrelser, fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nätverksträffar

NNMR arrangerar tre till fyra nätverksträffar per år. Dessa genomförs i och av någon av de företrädda kommunerna men planeras gemensamt.

  • Nätverksträffarna varar vanligtvis från torsdag morgon till fredag lunch.
  • Var och en står för sina resekostnader samt logi.
  • Värdkommunen brukar bjuda på lunch samt kaffe och tillbehör under dag ett.

Nästa träff

Nästkommande träff sker i Stockholm 12-13 april 2018

Kontaktperson är Saleh Diravi, e-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot