Publicerad: 10 januari 2018

Kartläggning av MR-arbete på lokal och regional nivå

Kartläggningen gjordes hösten 2014. Den innehåller enkätsvar från över 200 kommuner, regioner och landsting och intervjuer med ett knappt 50-tal.

Illustration

Kartläggningen Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting (PDF, nytt fönster)

Det framkommer bland annat önskemål om stöd som handledning, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyten och praktiska verktyg samt analysredskap.

Kortfattat visar undersökningen:

  • Kunskap om mänskliga rättigheter och insikten om den lokala och regionala nivåns betydelse för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter har ökat i kommuner, landsting och regioner de senaste åren.
  • Det finns stora skillnader i exempelvis synen på vad mänskliga rättigheter är och hur arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv är organiserat och följs upp. Det märks också stora skillnader i vilka behov som finns.

SKL har tagit fram en handlingsplan med fyra inriktningar

Överenskommelse mellan regeringen och SKL

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot