Publicerad: 10 juni 2019

Kartläggning av MR-arbete på lokal och regional nivå

Kartläggningen gjordes hösten 2014. Den innehåller enkätsvar från över 200 kommuner, regioner och landsting och intervjuer med ett knappt 50-tal.

Illustration

Kartläggningen Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting (PDF, nytt fönster)

Det framkommer bland annat önskemål om stöd som handledning, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyten och praktiska verktyg samt analysredskap.

Kortfattat visar undersökningen:

  • Kunskap om mänskliga rättigheter och insikten om den lokala och regionala nivåns betydelse för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter har ökat i kommuner, landsting och regioner de senaste åren.
  • Det finns stora skillnader i exempelvis synen på vad mänskliga rättigheter är och hur arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv är organiserat och följs upp. Det märks också stora skillnader i vilka behov som finns.

SKL har tagit fram en handlingsplan med fyra inriktningar

Överenskommelse mellan regeringen och SKL

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot