Publicerad: 10 januari 2018

Kartläggning av MR-arbete på lokal och regional nivå

Kartläggningen gjordes hösten 2014. Den innehåller enkätsvar från över 200 kommuner, regioner och landsting och intervjuer med ett knappt 50-tal.

Illustration

Kartläggningen Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting (PDF, nytt fönster)

Det framkommer bland annat önskemål om stöd som handledning, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyten och praktiska verktyg samt analysredskap.

Kortfattat visar undersökningen:

  • Kunskap om mänskliga rättigheter och insikten om den lokala och regionala nivåns betydelse för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter har ökat i kommuner, landsting och regioner de senaste åren.
  • Det finns stora skillnader i exempelvis synen på vad mänskliga rättigheter är och hur arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv är organiserat och följs upp. Det märks också stora skillnader i vilka behov som finns.

SKL har tagit fram en handlingsplan med fyra inriktningar

Överenskommelse mellan regeringen och SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot