Publicerad: 19 september 2019

Att integrera mänskliga rättigheter i arbetet (MR-plattform)

Med inspiration från internationella MR-städer har svenska kommuner och regioner börjat tillämpa ett rättighetsbaserat arbetssätt. SKL har utvecklat den så kallade MR-plattformen, som omfattar idéer, uppslag, kännetecken och kriterier för kommuner och regioner som vill integrera mänskliga rättigheter i arbetet.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling 2019 (MR_plattform), webbutik

För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har SKL utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den kan även fungera som ett uppslagsverk och en inspirationskälla.

Utgångspunkten i plattformen är kommunens och regionens grundläggande uppdrag som:

  • Samhällsaktör
  • Demokratiaktör
  • Välfärdsaktör
  • Arbetsgivare

Med hjälp av plattformen tydliggörs hur dessa uppdrag och det kommunala kärnuppdraget kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt som metod

Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar i många fall mänskliga rättigheter, och MR-arbetet kan användas både som mål och medel för en bra och jämlik verksamhet. Ett rättighetsbaserat arbetssätt utgår ifrån principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.

  • Ett rättighetsbaserat förhållningssätt handlar om att tänka om och sätta rättighetsbäraren i centrum.
  • Med ett rättighetsbaserat arbetssätt kan vi säkerställa rättssäkerhet och kostnadseffektivitet genom satsningar på rätt insatser.
  • Tilliten ökar, både mellan människor och till det demokratiska systemet.

MR-plattformen har tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskare, förtroendevalda, tjänstepersoner i kommuner och regioner och civilsamhällesrepresentanter. Processen med att ta fram och revidera plattformen genomfördes tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, RWI.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot