Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Att göra jämlikt vid tillsättning av extratjänster i Uppsala kommun

Uppsala kommun har använt sig av Emergas verktyg verktyg tillgänglighets- och målgruppsanalys för att undersöka tillsättandet av personer inom arbetsmarknadssatsningen extratjänster.

Analysen visade att män i större utsträckning och efter kortare tid än kvinnor fick extratjänsterna. En orsak visade sig vara rekryteringsträffarnas form. Med ett rättighetsbaserat arbetssätt kunde kommunen hitta lösningar för ökad jämlikhet. 

Att göra jämlikt vid tillsättning av extratjänster i Uppsala kommun (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Uppsala kommun, Monica Söderström
Monica.Soderstrom2@uppsala.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot