Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Bostad först – ett projekt tillsammans med hemlösa i Malmö stad

Bostad är grunden för att kunna ta tag i sin situation i övrigt – det är grundtanken i det projekt som går under namnet Bostad först, och som går ut på att den som befinner sig i hemlöshet och har en sammansatt social problematik får möjlighet till eget boende.

Stödinsatser utgår helt från hyresgästens egna önskemål och sker på dennes initiativ – motivation och positiv inställning är nycklar för att lyckas, och projektet präglas av tillit till att den enskilde själv vet vad hen behöver. 

Öppen och inkluderande för alla i Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Malmö stad, Johanna Sjöwall
johanna.sjowall@malmo.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot