Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Fokus på bemötande, språkbruk och information i Mölndals stad

Tillgänglighet handlar inte bara om att en plats är möjlig att ta sig till fysiskt. Mölndals stad har i projektet Klarspråk arbetat systematiskt för att den som får ett beslut från kommunen också ska kunna förstå beslutet.

Kommunikation ska vara tydlig och tillgänglig för alla, detta bidrar till trygghet och förtroende. Medarbetare har genomgått en utbildning i att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Arbetet följs upp och utvecklas kontinuerligt.

Fokus på bemötande, språkbruk och information i Mölndals stad (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Mölndals kommun, Katrin Ceesay
katrin.ceesay@molndal.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot