Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Social hållbarhet och projekt Kuben i Bodens kommun

Skolans arbete är en grundsten i det långsiktiga arbetet för en stark demokrati och invånarnas medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. Utbildning är en av de främsta vägarna för att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Björknäsgymnasiet i Boden deltar i projektet Kuben för att fördjupa elevernas kunskap om MR. Demokratin måste vinnas i varje generation! 

Social hållbarhet och projekt Kuben, Bodens kommun (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Bodens kommun, Jan Lindberg
jan.lindberg@boden.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot