Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Social hållbarhet som framgångsfaktor i Region Jönköping

I Region Jönköpings län finns Lärcafé, som är ett forum för information och erfarenhetsutbyte inom sjukvården, där patienternas frågor styr innehållet.

Träffar hålls, där erfarna patienter bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap och hälso-och sjukvårdspersonal med fackkunskap. Lärcafé hjälper patienterna att vara delaktiga och informerade i den egna vården. Att med delaktighet identifiera behov, och därutifrån utforma insatser hjälper regionen att prioritera rätt satsningar utifrån målgruppen.

Social hållbarhet som framgångsfaktor i Region Jönköping (PDF, nytt fönster)

 

Vid frågor vänligen kontakta Region Jönköpings län, Malin Skreding Hallgren
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot