Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Systematiskt MR-arbete mot diskriminering i Klippans kommun

Klippan har inlett ett systematiskt MR-arbete. För att stå på en stadig grund har en noggrann kartläggning genomförts för att ta fram en nulägesbild. Man har med hjälp av ett rättighetsbaserat arbetssätt synliggjort hur kommunen lyckats i uppdraget att tillgodose invånarnas mänskliga rättigheter, bland annat utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Det handlar inte bara om att säkerställa efterlevnad av MR, utan även om att vara en attraktiv kommun för etablering och bosättning.

Klippans kommun arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Klippans kommun Love Hetz,
love.hetz@klippan.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot