Publicerad: 8 april 2019

Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter i Sverige

Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter, NNMR, är ett nätverk av tjänstemän som har som uppdrag i sitt arbete att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering.

Utveckla metoder, utbyta idéer och erfarenheter

Nätverket syftar till att deltagarna ska utveckla metoder och utbyta idéer och erfarenheter för att främja mångfald och tillvaratagandet av mänskliga rättigheter. Nätverket ska också bidra med kunskapsspridning till andra intresserade. Det kan vara kollegor i kommuner och övrig offentlig sektor men också till det privata näringslivet.

Deltagare i nätverket

Deltagare i nätverket är kommuner, landsting, länsstyrelser, fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nätverksträffar

NNMR arrangerar tre till fyra nätverksträffar per år. Dessa genomförs i och av någon av de företrädda kommunerna men planeras gemensamt.

  • Nätverksträffarna varar vanligtvis från torsdag morgon till fredag lunch.
  • Var och en står för sina resekostnader samt logi.
  • Värdkommunen brukar bjuda på lunch samt kaffe och tillbehör under dag ett.

Kontaktperson är Saleh Diravi, e-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Nästa nätverksträff

Nästa träff sker i september, Jönköping.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot