Publicerad: 10 oktober 2018

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKL och referenskommuner i samarbete med RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Användarstöd

De nyckeltal som presenteras i detta användarstöd täcker inte in hela människorättsområdet utan ska ses som ett förslag och ett exempel på vad som skulle kunna vara relevant att följa upp inom ramen för ett lokalt och regionalt människorättsarbete. Användarstödet innehåller bakgrund, förklaring till valda nyckeltal samt förslag till analysfrågor.

Användarstöd, indikatorer för mänskliga rättigheter i Kolada (PDF, nytt fönster)

  • Nyckeltalen är indelade utifrån den plattform som SKL tagit fram om kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
  • De är sorterade under rubriker i form av rättigheter.
  • Flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter och indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.

De nyckeltal som har valts ut (EXCEL, nytt fönster)

Så här gör du för att ta fram nyckeltal i Kolada

Använd denna länk för nyckeltal inom mänskliga rättigheter i Kolada

I filmen visar RKA dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada.

Filmen innehåller följande delar:

  • Hitta nyckeltalen i Kolada
  • Ta fram tabeller och diagram med dina nyckeltal
  • Se hur din kommun ligger till i jämförelse med andra kommuner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot