Publicerad: 16 september 2019

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKL och referenskommuner i samarbete med RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Användarstöd

De nyckeltal som presenteras i detta användarstöd täcker inte in hela människorättsområdet utan ska ses som ett förslag och ett exempel på vad som skulle kunna vara relevant att följa upp inom ramen för ett lokalt och regionalt människorättsarbete. Användarstödet innehåller bakgrund, förklaring till valda nyckeltal samt förslag till analysfrågor.

Användarstöd, indikatorer för mänskliga rättigheter i Kolada (PDF, nytt fönster)

Nyckeltalen

  • Nyckeltalen är indelade utifrån den plattform som SKL tagit fram om kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
  • De är sorterade under rubriker i form av rättigheter.
  • Flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter och indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.

De nyckeltal som har valts ut (EXCEL, nytt fönster)

Så här gör du för att ta fram nyckeltal i Kolada

Använd denna länk för att få fram nyckeltal inom mänskliga rättigheter i Kolada

Filmen visar dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada. Den innehåller följande delar:

  • Hur du kan hitta nyckeltalen i Kolada
  • Hur du tar fram tabeller och diagram med dina nyckeltal
  • Hur du kan se hur din kommun ligger till i jämförelse med andra kommuner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot