Publicerad: 4 oktober 2018

Utbildningsprogram för strateger inom mänskliga rättigheter

SKL bjuder in strateger, utvecklingsledare eller liknande att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter (MR). Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens, landstingets eller regionens arbete med MR.

Inbjudan: Utbildningsprogram för strateger inom MR (PDF, nytt fönster)

 • Är du verksam i en mindre kommun, landsting eller region?
 • Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
 • Tycker du att det är svårt att få ihop olika perspektiv som till exempel mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet och Agenda 2030?
 • Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i din organisation?

Aktuella datum för nästa utbildningsprogram

Utvecklingsprogrammet innehåller fyra heldagar fördelat vid två tillfällen:

 • 5-6 november 2018, samt
 • 5-6 februari 2019

Utbildningen sker i Stockholm.

Innehåll, upplägg

 • Fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter.
 • Genomgång av SKL:s utbildningar, verktyg och metoder kring mänskliga rättigheter.
 • Stöd i hur du som strateg kan använda SKL:s verktyg och metoder för att genomföra egna
  utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun, landsting eller region.
 • Kunskap, metoder och goda exempel kring hur mänskliga rättigheter kan integreras i
  styrning och ledning.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 • Möjlighet till coachning mellan utbildningstillfällena.

Förutsättningar för deltagande

Deltagarna förväntas genomföra egna arbetsinsatser mellan utbildningstillfällena. Det kan handla om att aktivt reflektera över den egna organisationen utifrån ett MR-perspektiv, hålla i en utbildning eller påbörja ett utvecklingsarbete i sin kommun, landsting och region. Medverkan i programmet ska vara förankrat i ledningen. Det är positivt om deltagande kommuner, landsting och regioner har påbörjat eller planerat att påbörja ett aktivt utvecklingsarbete eller utbildningsinsatser kring mänskliga rättigheter.

Kostnad

Deltagarna står för sina egna kostnader vad gäller resor och logi. SKL står för möteskostnader, föreläsare och dokumentation.

Anmälan

Skicka din intresseanmälan till Cecilia Ramqvist via e-post.

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Anna Lindström
  Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot