Publicerad: 8 november 2017

Utbildningsprogram för strateger inom mänskliga rättigheter

SKL bjuder in strateger och utvecklingsledare att delta i ett utbildnings-program om mänskliga rättigheter. Programmet ska ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens, landstingets eller regionens arbete med mänskliga rättigheter.

Inbjudan: Utbildningsprogram för strateger inom mänskliga rättigheter (PDF, nytt fönster)

 • Är du verksam i en mindre kommun, landsting eller region?
 • Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
 • Tycker du att det är svårt att få ihop olika perspektiv som till exempel mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet och Agenda 2030?
 • Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i din organisation?

Aktuella datum

Utvecklingsprogrammet innehåller tre tillfällen: 20-21 februari, 15 maj och 16 augusti 2018 i Stockholm

Innehåll, upplägg

 • Fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter.
 • Genomgång av SKLs utbildningar, verktyg och metoder kring mänskliga rättigheter.
 • Stöd i hur du som strateg kan använda SKLs verktyg och metoder för att genomföra egna
  utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun, landsting eller region.
 • Kunskap, metoder och goda exempel kring hur mänskliga rättigheter kan integreras i
  styrning och ledning.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 • Möjlighet till coachning mellan utbildningstillfällena.

Förutsättningar för deltagande

Deltagarna förväntas genomföra egna arbetsinsatser mellan utbildningstillfällena. Det kan handla om att hålla i en utbildning eller påbörja ett utvecklingsarbete i sin kommun, landsting och region. Medverkan i programmet ska vara väl förankrat i ledningen. Det är positivt om deltagande kommuner, landsting och regioner har påbörjat eller planerat att påbörja ett aktivt
utvecklingsarbete eller utbildningsinsatser kring mänskliga rättigheter.

Kostnad

Deltagarna står för sina egna kostnader vad gäller resor och logi. SKL står för möteskostnader, föreläsare och dokumentation.

Anmälan

Skicka till intresseanmälan till: bjorn.kullander@skl.se eller cecilia.berglin@skl.se senast 20 december 2017 med kontaktperson och kontaktuppgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot