Publicerad: 13 juni 2019

MR-kommun och MR-region, plattform

Ett antal städer runt om i världen har utnämnt sig till MR-städer. Med dessa som inspiration har SKL utvecklat en MR-plattform med kännetecken eller kriterier för kommuner och regioner som vill arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling

För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har SKL utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Utgångspunkten i plattformen är kommunens, landstingets och regionens grundläggande uppdrag som:

 • samhällsaktör,
 • demokratiaktör,
 • välfärdsaktör,
 • arbetsgivare,

och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter. Plattformen kommer att prövas av kommuner och regioner och utvecklas efterhand.

Fakta - bakgrund

 • Arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige behöver konkretiseras och systematiseras för att genomsyra verksamheten, oavsett om avsikten är att mer formellt åta sig  att bli en MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte.
 • Även om det i många kommuner,  landsting och regioner pågår ett aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter, skiljer sig synen på vad mänskliga rättigheter är och hur man kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.
 • Kartläggningar visar att MR-arbetet ofta är splittrat och ses som något extra, istället för att
  utgöra en del av ordinarie verksamhet. Synsättet gör det svårt att förverkliga människors rättigheter och kvalitetsbrister, ojämlikhet och diskriminering riskerar att missas.

MR-plattformen har tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskare, förtroendevalda, tjänstepersoner och civilsamhällesrepresentanter. Processen genomfördes tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, RWI, med syftet att försöka identifiera vad som skulle kunna känneteckna en svensk MR-kommun och MR-region.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot