Publicerad: 8 november 2017

Nätverk, MR-plattform för policy- och verksamhetsutveckling

SKL bjuder in kommuner, landsting och regioner till ett utvecklingsarbete med start i januari 2018. Syftet att stärka det lokala och regional arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Nätverket kommer att ta sin utgångspunkt i den nationella MR-plattformen.

Inbjudan: Mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner (PDF, nytt fänster)

Aktuella datum för nätverksträffar

29 och 30 januari 2018, 23 mars 2018,1 juni 2018 och 28 aug 2018 i Stockholm.

Innehåll, upplägg

Utvecklingsnätverket träffas vid fyra workshops under 2018 med eventuell förlängning. Vid dessa workshops bjuds deltagarna in till kunskaps- och inspirationspass, diskussion, erfarenhetsutbyte och planering om hur man kan stärka arbetet i den egna organisationen. Deltagare i nätverket kommer att göra en analys av kommunens, landstingets eller regionens arbete för att därefter ta ställning till vad som ska prioriteras i det egna utvecklingsarbetet.

Mellan de fyra gemensamma aktiviteterna genomför deltagarna ett utvecklingsarbete på
hemmaplan. Som stöd i processen används följeforskning där en forskare beskriver och reflekterar om nätverkets processer och resultat.

 • Vad innebär det att vara en MR-kommun, landsting eller region?
 • Vad innebär ett rättighetsbaserat arbete?
 • Hur kan ett rättighetsbaserat arbete bidra till förenkling av planering, genomförande och
  uppföljning av er verksamhet?
 • Tycker ni att det är svårt att få ihop olika perspektiv som till exempel hållbarhet,
  jämställdhet, Agenda 2030 och mänskliga rättigheter?

Förutsättningar för deltagande

De kommuner, landsting och regioner som anmäler sig ska fatta beslut på ledningsnivå om
deltagande. Projektet ska ha en styrgrupp samt en projektgrupp bestående av ca 2-4 personer. Hela projektgruppen förväntas delta i nätverksträffarna. Mellan träffarna genomför projektgruppen aktiviteter enligt den lokala projektplanen.

Kostnad

De deltagande kommunerna, landstingen och regionerna betalar sina egna kostnader för arbetet i den egna organisationen samt för resor och logi vid nätverksmöten. Övriga kostnader betalas av SKL.

Det här sker efter en anmälan

Nätverket kommer maximalt att omfatta åtta delprojekt. Urvalet kommer framförallt att göras
utifrån storlek, geografisk placering och ert syfte med projektet. Så fort vi fått er anmälan bokar vi en intervju med er projektledare för att få ett bättre underlag för urval men också för att skapa meningsfullt innehåll till de två första dagarna.

I anmälan ska framgå:

 • Kommun, landsting eller regionens namn
 • Kontaktuppgifter till ansvarig chef samt till projektledaren
 • Namn på deltagare i projektgruppen
 • En kort beskrivning av syftet med ert projekt

Anmälan skickas till Anna Lindström senast 15 december 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot