Publicerad: 11 december 2018

Nationella minoriteter

Den 1 januari 2019 träder revideringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt.

Nationella minoriteter får stärkta rättigheter

Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. För kommuner, landsting och regioner innebär det bland annat utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är ansvariga myndigheter och på deras gemensamma webbplats finns detaljerad information om den nya lagstiftningen och vad den innebär för kommuner, landsting och regioner.

Minoritetspolitik, minoritet.se

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Förvaltningsområden

Förutom de bestämmelser som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I de kommuner som ingår i förvaltningsområdena kan de nationella minoriteterna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Kommunerna ser också till att det finns personal som behärskar språket eller språken och erbjuder barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken. Ett stort antal kommuner, landsting och regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden:

  • Sammanlagt ingår 81 kommuner och 15 landsting och regioner i förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli,
  • 64 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet,
  • 22 kommuner i det samiska,
  • 7 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Kommuner som ingår i olika förvaltningsområden

Kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli

Kommuner i förvaltningsområdet för finska

Kommuner i förvaltningsområdet för samiska

Frivillig ansökan för kommuner om att ingå i förvaltningsområden

Landstingens roll och ansvar

Landstingen i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ska också stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De behöver inte ansöka frivilligt utan ingår i en kommuns ansökan och får årligen statsbidrag för merkostnader.

Landstingens bidrag med mera

Landstingen i förvaltningsområdena

Dessa har ansvar för information, stöd och uppföljning 

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriterer efterlevs. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De
nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter. Sametinget ansvarar för samerna. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet

Kommuner ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur i Sverige

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna. Den nya lagstiftningen om att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete gäller till exempel alla kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare om vad som gäller utanför förvaltningsområdena

Råd och åtgärder som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot