Publicerad: 4 oktober 2018

Nationella minoriteter

De nationella minoriteternas rätt till inflytande genom samråd på lokal nivå har stärkts och det gäller för alla kommuner. SKL ger dig här en kort information om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Förvaltningsområden har utökats

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att antalet kommuner och landsting eller regioner inom förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli utökats.

Från och med 1 februari 2018 ingår:

 • 81 kommuner och 15 landsting och regioner i förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli,
 • 64 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet,
 • 22 kommuner i det samiska,
 • 7 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Det gör att fler enskilda medborgare har möjlighet att använda finska, samiska och meänkieli i kontakter med myndigheter och fler har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska, samiska och meänkieli.

Kommuner som ingår i olika förvaltningsområden

Kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli

Kommuner i förvaltningsområdet för finska

Kommuner i förvaltningsområdet för samiska

Frivillig ansökan för kommuner om att ingå i förvaltningsområden

Landstingens roll och ansvar

Landstingen i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ska också stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De behöver inte ansöka frivilligt utan ingår i en kommuns ansökan och får årligen statsbidrag för merkostnader.

Landstingens bidrag med mera

Landstingen i förvaltningsområdena

Dessa har ansvar för information, stöd och uppföljning 

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriterer efterlevs. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De
nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän
och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

 • Sametinget ansvarar för samerna.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet

Kommuner ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur i Sverige

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna.

 • Gemensamt för alla kommuner är att de ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
 • Gemensamt för alla förvaltningsmyndigheter är också att de ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt
  samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
 • Minoritetsspråken är dessutom skyddade i två lagar, i språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Råd och åtgärder som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Vidare information om grundskyddet

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot