Publicerad: 4 oktober 2018

Nationellt nätverk för arbete med romsk inkludering

Nätverket bildades av Örebro, Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Uppsala kommun. Nätverket stödjer deltagande parter i deras arbete för och med romers inkludering i samhället och ger medlemmarna möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad.

Det här gör nätverket

  • Nätverket för kommuner ska ge medlemmarna möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad om romers inkludering.
  • Utvecklar lokala strategier, metoder och arbetsformer.
  • Kompetensutvecklar och sprider kunskap om lokala verksamheter, arbetssätt och speciella projekt och metoder.
  • Nätverket stödjer deltagande parter i deras arbete för och med romers inkludering i samhället.

Delta i nätverket

Nätverket är öppet för de kommuner som är intresserade av att delta inom ramen för nätverkets regelverk. En viktig utgångspunkt är att de deltagande kommunerna måste ha etablerat samråd med den romska minoriteten.

Länsstyrelsen bidrar med forskningsunderlag och rapporter

Länsstyrelsen i Stockholms län ger nätverkets medlemmar tillgång till rapporter och forskningsunderlag samt övrig relevant information som finns tillgänglig i Länsstyrelsens uppdrag. De ska även skapa möjlighet för medlemmar i nätverket att delta i de utbildnings- och uppföljningsaktiviteter som äger rum.

Samverkan med Länsstyrelsen

Eskilstuna kommun ansvarar för nätverkets samordning och samverkar med Länsstyrelsen i Stockholms län om strategin för romsk inkludering. Kontakta Sirpa Lindelöf, Eskilstuna kommun för mer information.

Tidigare har Södertälje kommun och Göteborgs stad haft samordningsansvar.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot