Publicerad: 4 oktober 2018

Samrådsformer romsk inkludering

Tre pilotkommuner valde, med stöd från SKL, att starta en utvecklingsresa för att medskapa hållbara, kvalitativa och systematiska samråd för romsk inkludering.

Medskapande dialog för romsk inkludering

Detta genomförda projektarbete är ett delområde i det nationella arbetet med en långsiktig romsk strategi för romsk inkludering.

Röster om att medskapa samråd

I den 8 minuter långa filmen möter du flera av de som deltagit i projektet och får höra deras personliga reflexioner. Filmen är ett komplement till den mer omfattande skriften nedan.

Skrift: Medskapande dialog för romsk inkludering 2016

Perspektiv Hållbara samråd

Gö̈teborgs Stad

Linköpings kommun

Luleå kommun

Samtliga tre kommuner, Luleå, Göteborg och Linköping, har medskapat en modell för ett samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter. En struktur och samrådsform som medskapats av romer, politiker och tjänstemän som ger romer rätten att sätta agendan om romers behov och frågor.

Arbetet visar tydligt att det är fullt möjligt att med flera perspektiv närvarande aktivt gå in i de komplexa frågorna på ett framgångsrikt sätt och medskapa hållbara lösningar. Att tillsammans möta de strukturella hinder som skapar marginalisering av romer och jobba med dem på djupet utan att vika undan för det svåra och fördomsfulla som finns i frågan. Det är ett resultat värt att arbeta för.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot