Publicerad: 29 maj 2018

Överenskommelse om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL har ingått en överenskommelse med regeringen om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020. Satsningen omfattar 20 miljoner kronor per år, varav 15 miljoner går till kvinnofrid.

Överenskommelse om stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Målen med överenskommelsen är att

  • stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKL, kommuner, landsting och regioner
  • stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner, landsting och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen
  • stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ska bidra till snabbare utveckling

Kommuner och landsting möter många människor inom skola, vård och omsorg. De spelar en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett kön. Överenskommelsen innebär att SKL kan stödja kommuner, landsting och regioner på ett mer kraftfullt sätt och bidra till snabbare utveckling för en jämställd hälsa och frihet från våld.

Två projekt hos SKL

Överenskommelsen organiseras i två delprojekt på SKL:

  • Satsning på hälsa och jämställdhet
  • SKL:s kvinnofridssatsning

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot