Publicerad: 23 april 2019

Överenskommelse om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL har ingått en överenskommelse med regeringen om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020. Satsningen omfattar 20 miljoner kronor per år, varav 15 miljoner går till kvinnofrid.

Resultatrapport 2018 för överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020 (PDF, nytt fönster)

Målen med överenskommelsen är att:

 • stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKL, kommuner, landsting och regioner
 • stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner, landsting och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen
 • stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ska bidra till snabbare utveckling

Kommuner och regioner möter många människor inom skola, vård och omsorg. De spelar en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett kön. Överenskommelsen innebär att SKL kan stödja kommuner, landsting och regioner på ett mer kraftfullt sätt och bidra till snabbare utveckling för en jämställd hälsa och frihet från våld.

Två projekt hos SKL

Överenskommelsen organiseras i två delprojekt på SKL:

 • Jämställdhetssatsningen
 • Kvinnofridssatsningen

Utökade resurser för våldsförebyggande arbete i skola

I Juni 2018 kom regeringen och SKL överens om ytterligare fem miljoner kronor till våldsförebyggande arbete i förskola och skola. Förstärkningen sker inom ramen för SKL:s kvinnofridssatsning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare
 • Jenny Norén
  Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot