Publicerad: 21 november 2018

Överenskommelse MR - stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter till och med 1 september 2019. Överenskommelsen (ÖK) innebär att SKL bygger vidare på den treåriga satsning som genomfördes 2014-2017.

Illustration människor.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter

Den nya överenskommelsen, som planeras pågå till och med 1 september 2019, ska fördjupa och vidareutveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå och bidra till Sveriges genomförande av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter (överenskommelse 2017-2018, SKL)

ÖK: att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (2017-2018, Regeringen)

SKL kommer att arbeta med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter, MR, kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter.

MR-plattform

SKL kommer också att stödja fler kommuner, landsting och regioner i att använda sig av MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.

MR i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i praktiken, tio lärande exempel

ÖK genomförd under 2014–2017

SKL och regeringen har genomfört en satsning 2014–2017. SKLs kartläggning visade att det finns behov av ökad kunskap och goda exempel.

Kartläggning: MR-arbete på lokal och regional nivå

En handlingsplan med fyra inriktningar togs fram och insatserna fokuserade på hur mänskliga rättigheter kan bli en del av ordinarie styrnings- och ledningsprocesser för att stödja ett sammanhållet och långsiktigt arbete.

Handlingsplan för ett stärkt arbete för mänskliga rättigheter (PDF-dokument) 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot