Publicerad: 14 juni 2019

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka arbete med mänskliga rättigheter 2018-2020. Det innebär att SKL bygger vidare på den tre-åriga satsning som har genomförts 2014-2017.

Illustration människor.

Överenskommelsen 2018-2020 (1 september 2020) ska fördjupa och vidareutveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Den ska också bidra till Sveriges genomförande av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

  • SKL kommer att arbeta vidare med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter, MR, kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter.
  • SKL kommer också att stödja fler kommuner och regioner i att använda sig av den utvecklade MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter (överenskommelse 2017-2018, SKL)

ÖK: att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (2017-2018, Regeringen)

Genomförd satsning under 2014–2017

SKL och regeringen har genomfört en överenskommelse inom mänskliga rättigheter under 2014–2017.

ÖK 2014-2017: stärka arbetet med MR på kommunal och regional nivå

Kartläggning och handlingsplan

SKL:s kartläggning visade att det finns behov av ökad kunskap och goda exempel.

Kartläggning: MR-arbete på lokal och regional nivå

En handlingsplan med fyra inriktningar arbetades fram och insatserna fokuserade på hur mänskliga rättigheter kan bli en del av ordinarie styrnings- och ledningsprocesser för att stödja ett sammanhållet och långsiktigt arbete.

Handlingsplan: stärkt arbete för mänskliga rättigheter (PDF-dokument) 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot