Publicerad: 20 september 2018

Kontaktuppgifter, överenkommelse Mänskliga rättigheter

Anna Lindström
Projektledare
070-319 79 20
Anna.Lindstrom@skl.se

Ansvar: Övergripande frågor inom överenkommelsen för mänskliga rättigheter.

Anna Lindström, projektledare för övernenskommelse inom mänskliga rättigheter, SKL

Anna Jakobsson
Handläggare
08-452 77 45
anna.jakobsson@skl.se

Ansvar: Strategprogrammet

Avatarbild person

Björn Kullander
Handläggare
08-452 78 27
Bjorn.Kullander@skl.se

Ansvar: Arbete inom området mänskliga rättigheter

Björn Kullander, handläggare, SKL

Cecilia Berglin
Handläggare
08-452 79 31
Cecilia.Berglin@skl.se

Ansvar: Webbutbildning inom mänskliga rättigheter

Cecilia Berglin, handläggare, SKL

Cecilia Ramqvist
Handläggare
08-452 70 55
cecilia.ramqvist@skl.se

Ansvar: Arbete med överenkommelsen inom mänskliga rättigheter.

Cecilia Ramqvist, handläggare,  SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot