Publicerad: 14 december 2017

Kontaktuppgifter, överenkommelse Mänskliga rättigheter

Anna Lindström
Projektledare
070-319 79 20
Anna.Lindstrom@skl.se

Ansvar: Övergripande frågor inom överenkommelsen för mänskliga rättigheter.

Anna Lindström, projektledare för övernenskommelse inom mäskliga rättigheter, SKL

Björn Kullander
Handläggare
08-452 78 27
Bjorn.Kullander@skl.se

Ansvar: Mäsnliga rättigheter

Björn Kullander, handläggare, mäskliga rättigheter, SKL

Cecilia Berglin
Handläggare
08-452 79 31
Cecilia.Berglin@skl.se

Ansvar: Webbutbildning inom MR

Cecilia Berglin, handläggare, mäskliga rättigheter, SKL

Ny medarbetare
Anställning pågår.


Avatarbild person

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot