Publicerad: 31 mars 2017

Överenskommelse för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen genomför en satsning 2014–2017 för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. Överenskommelsen syftar till att utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Illustration människor.

– SKL:s kartläggning visar att det finns behov av ökad kunskap och goda exempel. Därför ser vi nu fram emot att komma igång med både utvecklingsarbete som utbildningsinsatser, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Kartläggning: MR-arbete på lokal och regional nivå

Överenskommelse: stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå

Handlingsplan med fyra inriktningar

Insatserna fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan bli en del av ordinarie styrnings- och ledningsprocesser för att stödja ett sammanhållet och långsiktigt arbete.

Handlingsplan för ett stärkt arbete för mänskliga rättigheter (PDF-dokument)

Bloggen Mänskliga rättigheter

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot