Publicerad: 21 juni 2017

Överenskommelse MR - stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen genomför en satsning 2014-2017 för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. En ytterligare överenskommelse är tecknad för att fortsätta arbetet med att stärka mänskliga rättigheter till och med sommaren 2019.

Illustration människor.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär att SKL kommer att bygga vidare på den hittills treåriga satsningen (2014-2017).

  • SKL kommer att arbeta med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter. 
    MR-plattform
  • SKL kommer också att stödja fler kommuner, landsting och regioner i att använda sig av MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.
    Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning

Den nya överenskommelsen, som planeras pågå till och med sommaren 2019, ska också bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det vill säga den överenskommelse som FN:s generalförsamling har antagit för hållbar utveckling.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter (överenskommelse 2017-2019)

Överenskommelse 2014–2017

SKL och regeringen genomför en satsning 2014–2017. SKL:s kartläggning visar att det finns behov av ökad kunskap och goda exempel.

Kartläggning: MR-arbete på lokal och regional nivå

Överenskommelse: stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå

Handlingsplan med fyra inriktningar

Insatserna fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan bli en del av ordinarie styrnings- och ledningsprocesser för att stödja ett sammanhållet och långsiktigt arbete.

Handlingsplan för ett stärkt arbete för mänskliga rättigheter (PDF-dokument)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot