Publicerad: 9 juni 2017

Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning

SKL arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. En kartläggning visar att arbetet med MR behöver konkretiseras och systematiseras för att genomsyra verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Illustration

Integrering av MR i styrning och ledning

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete 2016-2017, med fokus på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen, tillsammans med 11 kommuner samt tre landsting och regioner. Erfarenheter kommer att spridas under hösten 2017.

Jämlik styrning och ledning

En vägledning som beskriver hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Göra jämlikt är att göra skillnad: vägledning för jämlik ledning och styrning

Joined up governance for fundamental rights

EU-myndigheten Fundamental Rights Agency (FRA) har tagit fram ett webbaserat verktyg om hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå samt hur man kan samverka med andra samhällsnivåer. Det innehåller exempel på
erfarenheter från hela Europa.

Handledning: Att göra rättigheter till verklighet, svenska (PDF, nytt fönster)

Webbverktyget: Joining up fundamental rights (engelska)

Kort information om verktyget, engelska (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot