Publicerad: 7 november 2017

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKL en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling.

Utbildningen vänder sig till dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Se en kort introduktion till mänskliga rättigheter med Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Lena Micko, SKL:s ordförande.

Grundläggande webbutbildning inom MR

Utbildningen innehåller tre kapitel med olika avsnitt.

Påbörja din utbildning

Den ger kunskap om:

  • varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet
  • vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga
  • hur de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten

Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Välkommen med dina tankar och synpunkter på
utbildningen.

SKL och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen  i samverkan. Den kommer att utvecklas under 2017. Välkommen med dina tankar och synpunkter.

Konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot