Publicerad: 23 september 2019

Förebyggande arbete mot rasism och diskriminering

Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna och åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och rasism är grundläggande i en demokrati.

Åtgärder för att förebygga diskriminering

Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.

Stöd från SKL i arbetet mot diskriminering och rasism

Sveriges Kommuner och Landsting stödjer kommuner och regioner i ett mer systematiskt arbete mot diskriminering och rasism. Det görs framförallt genom att samordna ett nätverk för utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot