Publicerad: 4 oktober 2018

Tiopunktsprogram - exempel mot rasism och diskriminering

De svenska kommunerna i ECCAR ger dig tio konkreta exempel mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. De utgår från en handlingsplan som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid.

 1. Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering
 2. Mät och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem
 3. Stöd personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
 4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
 5. Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
 6. Säkerställ icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster
 7. Erbjud lika tillgång till bostäder och motverka diskriminering
 8. Utbilda för att motverka rasism och diskriminering
 9. Kultur - Bidra till ett interkulturellt synsätt
 10. Konflikthantering - Motverka hatbrott och erbjud konflikthantering

Detta är European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)

 • European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), är ett nätverk av städer i Europa som vill förbättra sitt arbete mot rasism och diskriminering.
 • ECCAR skapades 2004 på initiativ av Unesco och har idag ett hundratal medlemmar.

Sedan 2008 finns motsvarande nätverk för svenska kommuner som arbetar mot rasism och diskriminering. Det svenska nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Diskrimineringsombudsmannen.

Delta i svenskt nätverk mot rasism och diskriminering

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot