Publicerad: 7 maj 2019

Erbjud lika tillgång till bostäder och motverka diskriminering

Kompetensutveckling av samtlig personal på de kommunala fastighetsbolagen, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har satsat på kompetensutbildning om diskriminering och integration för samtliga medarbetare på kommunens bostadsbolag, där det tidigare fanns en stor omedvetenhet.

Ekonomiskt stöd för att kartlägga diskriminering på bostadsmarknaden, Malmö stad

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till föreningen Malmö mot diskriminering, som tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar med att kartlägga och motverka diskrimineringen på Malmös bostadsmarknad.

Ny körutin för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden, Örebro kommun

Med 23 000 bostäder är allmännyttiga ÖBO en stor aktör på bostadsmarknaden i Örebro. Sedan 2001 använder ÖBO ett poängssystem som innebär att sökande samlar poäng utifrån kötid. Jämfört med personlig bedömning minskar det nya systemet risken för diskriminering. ÖBO har också gjort en satsning på en reception där det finns bovärdar från olika länder som tillsammans talar nio språk.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot