Publicerad: 23 april 2019

Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet

Normkritisk utvärdering av kommunens hemsida, Göteborgs stad

Göteborgs stad genomförde 2013 en normkritisk granskning av kommunens webbplats. Utifrån bland annat fiktiva göteborgares behov gjordes en analys av 15 välbesökta sidor på goteborg.se. Granskningen ledde till en rad förbättringsförslag men också till handboken ”Vem är normal?”. Skriften ger stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Romska brobyggare på arbetsförmedling och skola, Göteborgs stad

Göteborg är en av de fem kommuner som är pilotkommuner för romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som alla andra. Pilotkommunerna ska under tre år utveckla arbetssätt som bidrar till romsk inkludering. Bland annat har brobyggare etablerats på arbetsförmedling, skola och socialtjänst. Brobyggarna är personer med romsk språk- och kulturkompetens och ska fungera som en länk mellan personer och offentlig verksamhet.

På arbetsförmedlingen arbetar brobyggarna med att stödja arbetssökande romer samt förmedla kunskap till myndigheten kring romers situation. I skolan arbetar brobyggarna med att stötta romska elever att klara grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Integrationsfond för att skapa mötesplatser, Laxå kommun

I Laxå kommun har man sedan början av 2015 en fond som föreningar och frivilligorganisationer kan söka medel ur för integrationsfrämjande insatser. Organisationer har till exempel fått medel för att göra utflykter, köpa in fika till mötesplatser och fotbollar för att fler ska kunna delta i sporten. På detta sätt skapar man fler inkluderande aktiviteter och därigenom mötesplatser som motverkar rasism och diskriminering.

Årligt pris för kamp för mänskliga rättigheter, Stockholms stad

Stockholm stad har instiftat ett pris till minne av författaren och människorättsaktivisten Katarina Taikon. Priset på 100 000 kronor kommer att delas ut årligen till en person eller organisation som försvarar mänskliga rättigheter i Stockholm stad.

Värdegrundsarbete kring bemötande, Södertälje kommun

Södertälje kommuns värdegrund har starkt fokus på att möta medborgaren med de behov han eller hon har. Värdegrunden är framtagen av medarbetare och chefer och bygger på en flera år lång förankringsprocess. Styrande värderingar är ”medborgaren först”, ”respekt för individen” och ”mer än förväntat”, och allt arbete ska styras av principerna ”olikheter är en styrka” och ”utgå alltid från samhällsuppdraget”. I värdegrundsarbetet har också ingått att arbeta med ett värdegrundsspel för chefer och medarbetare där deltagarna får ta ställning till bemötande och det egna agerandet i komplexa situationer.

Tillgänglighetsdagen, Trellebogs kommun

Den 6 juni 2016 genomförde Trelleborgs kommun i samarbete med FIFH (Föreningen Idrott för Handikappade, Malmö) en tillgänglighetsdag i anslutning till det sedan tidigare återkommande evenemanget kring nationaldagsfirandet.

Flera av de idrottsaktiva som senare under året deltog i Paralympics i Rio var med och visade upp parasporter på Rådhustorget; och publiken bjöds in att pröva på de olika grenarna goalball, boccia och hinderbana med rullstol. Palmstadens bowlingförening, som engagegar många Trelleborgare med funktionsnedsättning, ordnade med bowlingbana på torget, tillgänglig och användbar för alla.

Trelleborg Pride

Ungdomsforum, som är knutet till Trelleborgs kommun, kläckte förra året idén om att Trelleborg borde ha en pridefestival. I augusti 2016 arrangerades pridefestival i Trelleborg för första gången.

Syftet med Trelleborg Pride är att stå upp för HBTQ-personers rättigheter samt att skapa en gemenskap för att förebygga fördomar. Arrangör var  studieförbundet Vuxenskolan Söderslätt, medarrangörer var Medborgarskolan och Trelleborgs Kommun.

Cirka 1500 personer deltog i Pride-paraden och många volontärer var engagerade i festivalarbetet. Planering pågår inför Trelleborg Pride 2017.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot