Publicerad: 7 maj 2019

Informera om gällande rättigheter och skyldigheter

Lathund över kommunens skyldigheter enligt gällande lagar, Malmö stad

För att underlätta för olika aktörer som behöver veta vad som gäller enligt lagen om de nationella minoriteterna har Malmö stad tagit fram en lathund som enkelt åskådliggör kommunens åtagande utifrån grundskyddet i lagstiftningen.

Rött kort åt rasism på Tumbakicken, Botkyrka kommun

På initiativ av IFK Tumba hålls en årlig fotbollsturnering för barn- och ungdomar på temat ”Ge rasismen rött kort”. Turneringen tar kraftfullt avstånd mot all slags intolerans som rasism, mobbning och homofobi. ”Ge rasismen rött kort” är från början ett internationellt projekt som är etablerat av tunga lag som FC Barcelona, Malmö FF och IFK Göteborg. Tumbakicken samlar 100 lag och över 1000 spelare plus föräldrar, ledare och tränare. Förutom fotboll innehåller Tumbakicken antirasismföreläsningar och föreställningar av bland andra Cirkus Cirkör.

Utskott om jämlikhet i ungdomstinget, Lunds kommun

Sedan 2003 finns i Lund ett ungdomsting för barn och unga mellan 12 och 24 år. Teman för tinget föreslås av ungdomarna själva som bildar utskott som driver frågorna vidare. Ett av utskotten har temat ”Jämlik i Lund” och i det diskuteras främlingsfientlighet och rasism. Utskottet samverkar också med organisationen Ungdomar mot rasism.

Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad

Centret erbjuder information och stöd till romer i olika samhällskontakter och arrangerar informationsträffar tillsammans med myndigheter och romska organisationer. Tillsammans med andra verksamheter i Malmö stad utvecklar centret samarbetsformer för att öka kunskapen kring romsk historia och romska levnadsförhållanden. Genom centrets arbete skapas en kunskapsbank som är en viktig resurs i kommunens fortsatta arbete med minoriteters rättigheter.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot