Publicerad: 12 juni 2019

Motverka hatbrott och erbjud konflikthantering

Dilemma-workshopar för kommunens chefer och medarbetare, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har utvecklat en metod för medarbetare och chefer att diskutera interkulturella dilemman i workshopform. Workshopparna utgår från konkreta situationer och handlar om hur man kan och bör agera. Ett viktigt inslag i metoden är att synliggöra att det i alla situationer finns både ett individuellt och ett strukturellt ansvar. Metoden används av de olika förvaltningarna för fortbildning av både chefer och medarbetare.

Antirasistiskt skolnätverk, Malmö stad

Under 2013 har ett skolnätverk mot rasism etablerats på Malmö skolor. Bakgrunden är bland annat en studie där nästan hälften av alla elever med utländsk bakgrund uppgav att de varit utsatta för rasism. Samtidigt efterfrågar många skolor verktyg att arbeta mot rasism och diskriminering i det dagliga arbetet. Genom skolnätverket samverkar pedagoger, rektorer, kuratorer och skolpersonal från 12 skolor och utbyter lösningar och diskuterar de utmaningar de står inför.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot