Publicerad: 30 januari 2019

Nätverk mot rasism och diskriminering

SKL driver ett svenskt nätverk mot rasism och diskriminering. Nätverkets utgångspunkt för arbetet är den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism (ECCAR)

Kommande nätverksträff

Nästa träff sker den 15 februari 2019 i Malmö.

SKL samordnar ett svenskt nätverk

Vikten av att systematiskt arbeta mot rasism och diskriminering är något som de flesta förtroendevalda och tjänstemän i Sverige ställer sig bakom. Att därefter skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har visat sig svårare.

Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Sveriges Kommuner och Landsting samordnar ett svenskt nätverk för kommuner som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism.

Ta del av tio konkreta exempel mot rasism och diskriminering

Europeiska koalitionen mot rasism: nätverket som tagit fram tio-punktsprogrammet (engelska)

Nätverksträffar

Det svenska nätverket träffas 3-4 gånger per år för att utbyta och utveckla kunskap och metoder.

Teman vid träffar

Punkterna i handlingsprogrammet utgör teman för mötena och både politiker som tjänstemän från deltagande kommuner medverkar.

Nätverkets syfte

  1. Diskutera och praktiskt pröva erfarenheter och resultat av aktiviteter relaterade till tiopunktsplanen.
  2. Ta del av forskning och såväl svenska som internationella erfarenheter inom området.
  3. Diskutera hur de tio utvecklingsområdena kan bidra till att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Kommuner som deltar i nätverket

Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hedemora, Helsingborg, Huddinge, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Laxå, Linköping, Lund, Malmö, Mora, Nyköping, Piteå, Stockholm, Sundbyberg, Säter, Södertälje, Trelleborg, Uppsala, Västerås, Växjö och kommunerna i Örebro län. Dessutom deltar Diskrimineringsombudsmannen (DO) i nätverket.

Tag del av kommunernas arbete mot diskriminering och rasism

I samarbete med projektledarna i nätverket har Mikael Spång, Malmö högskola, skrivit en sammanställning, som inspiration från varierande exempel, över hur kommunerna arbetar mot diskriminering och rasism.

11 av nätverkets kommuners arbete mot diskriminering och rasism (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot