Publicerad: 20 juni 2018

Verktygslåda för lika rätt

Verktygslåda för lika rätt presenterar tolv självständiga åtgärdsmodeller inom olika områden. Den bygger på olika städers konkreta erfarenheter och kunskaper.

Det är Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR), med stöd av EU, som har skapat Verktygslåda för lika rätt. Den finns på svenska svenska samt åtta andra språk.

Tanken med verktygslådan är att ge praktisk vägledning till lokala myndigheter angående åtgärder som kan leda till en påtaglig inverkan i arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

Verktygslåda för lika rätt, svenska (PDF, nytt fönster)

Verktygslåda för lika rätt, Eccar toolkit, fler språk

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot