Publicerad: 16 september 2019

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKL har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

En kort introduktion om de utbildninsinsatser SKL erbjuder dig som har ett uppdrag eller är anställd i kommun eller region och för egen eller annans uppdrag vill höja kompetensen inom mänskliga rättigheter.

Utöver förtroendevalda eller tjänstepersoner kan materialet användas av alla intresserade. Allt material kan användas individuellt eller i grupp. 

SKL erbjuder kommuner och regioner:

  • Grundläggande presentation i PowerPoint om mänskliga rättigheter med talarmanus som stöd för dig som själv ska genomföra utbildning eller presentation.
  • Lokal utbildning för ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning av kommuner och regioner.
  • Webbutbildning för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.
  • Rättighetskortlek för praktisk övning och tillämpning av mänskliga rättigheter. Ett verktyg för samtal om hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot